Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.gobimbi.com

1. Všeobecné podmienky

1.1 Predávajúcim v internetovom obchode www.gobimbi.com je Bronislava Froncová – Bimbi baby carrier (ďalej len predávajúci), Slaská 2, 96622 Lutila, ktorý je zapísaný v Živnostenskom registri okresného úradu v Žiari nad Hronom OU-ZH-OZP-2016/003760-2, č. živnostenského registra 680-19801.
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe akéhokoľvek spôsobu kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Tieto obchodné podmienky sú platné do vydania nových obchodných podmienok.

2. Podmienky objednávania

2.1 Kupujúci môže tovar zakúpiť pomocou nákupného košíka na stránke www.gobimbi.com.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za tovar plnú sumu aj s poštovným.
2.3 Prijatú objednávku predávajúci potvrdí do 24h formou emailu alebo telefonicky. Potvrdené objednávky sú záväzné.
2.4 V príapade ak nieje požadovaný tovar skladom, kupujúci bude oboznámený s dobou dodania.
2.5 Zrušenie objednávky je možné zo strany kupujúceho do 24h od objednania tovaru, bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušit telefonicky alebo odoslaním emailu priamo predávajúcemu. Po obdržaní storna objednávky zo strany predávajúceho je objednávka považovaná za zrušenú. V prípade, že kupujúci stihol uhradiť sumu za tovar, táto mu bude vrátená prevodom na bankový účet do 14 dní.
2.6 Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho je možné vtedy, ak nevie zabezpečiť objednaný tovar, prípadne kupujúci uviedol chybné údaje a predávajúci sa s ním nemôže skontaktovať.

3. Platba

3.1 Kupujúci uhrádza sumu za tovar vždy spolu s poštovným, pokiaľ nieje uvedené inak.
3.2 Kupujúci platí za tovar prevodom na číslo účtu predávajúceho v €.
3.3 Predávajúci odosiela objednaný tovar až po obdržaní platby na svoj účet.
3.4 Predávajúci zasiela daňový doklad o kúpe na mail kupujúceho.
3.5 Daňový doklad slúži ako záručný list. Dvojročná záručná doba začína plynúť dňom jeho vystavenia.

4. Doručenie tovaru

4.1 Preprava tovaru ku kupujúcemu je realizovaná kuriérskou službou.
4.2 Dodaciu adresu kupujúci vypĺňa pri objednávke tovaru.
4.3 Tovar, ktorý je skladom býva odoslaný do 24 hodín po obdržaní platby od kupujúceho. Očakávať ho môže na druhý pracovný deň.
4.4 Kupujúci je povinný poriadne skontrolovať balík preberajúci od prepravcu. V prípade, že prepravca doručí kupujúcemu poškodený balík, kupujúci si musí škodu uplatniť u prepravcu.
4.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za balík poškodený prepravcom.

5. Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci má právo na vrátenie NEPOUŽITÉHO tovaru do 14 dní od jeho prevzatia.             5.2 Tovar na vrátenie MUSÍ BYŤ: NEPOUŽITÝ, nepoškodený, zabalený v originálnom balení a kompletný s priloženým dokladom o kúpe.                                                                                       5.3 14 dňová lehota na vrátenie tovaru neslúži na bezplatné vyskúšanie si produktu. Vrátiť môžete len nepoužitý a neopratý tovar. Na vyskúšanie pred kúpou tu máme možnosť ZAPOŽIČANIA.                                                                                                                                         5.4 Kupujúci musí vopred kontaktovať predávajúceho zaslaním informačného emailu, alebo telefonicky.                                                                                                                                               5.5 Kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu predávajúceho spolu s dokladom o kúpe a IBANom, na ktorý si želá vrátiť peniaze za tovar.                                                                             5.6 Kupujúci odosiela tovar späť predávajúcemu na vlastné náklady. Odporúča sa poistená preprava.                                                                                                                                                 5.7 Predávajúci nie je povinný prevziať poškodený balík a nepreberie ani balík vrátený na dobierku.

6. Výmena tovaru

6.1 Výmena tovaru je možná po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.
6.2 Tovar na výmenu musí byť nepoužitý, kompletný, nepoškodený, zabalený v originálnom balení a musí obsahovať doklad o kúpe.

7. Reklamácia

7.1 Reklamácia sa vzťahuje na výrobné vady.
7.2 Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nadmerným alebo nesprávnym používaním.
7.3 Absencia študovania pribaleného manuálu zákazníka neopspravedlňuje.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Kupujúci na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy, dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.
8.2 Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o Ochrane osobných údajov má prístup k osobným údajom len oprávnená osoba. Neposkytujú sa tretím osobám, pokiaľ nato nedaj súhlas objednávateľ tovaru z tohoto eshopu.
8.3 Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje kupujúceho, budú použité len na uskutočnenie plnenia objednávky. Telefónne číslo a adresa kupujúceho bude poskytnutá doručovateľovi.
8.4 Tento eshop je zabezpečený SSL certifikátom. Tento certifikát zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi objednávateľom a týmto eshopom.
8.5 Identifikačné údaje spracúva: Správcom osobných údajov je Bronislava Froncová – Bimbi baby carrier, so sídlom Slaská 2, 96622 Lutila, IČO: 50241117,  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu v Žiari nad Hronom, Číslo živn.registra: 680-19801, Kontaktné údaje prevádzkovateľa: info@gobimbi.com Kontakt: 00421 950 881 943

9. Spracovanie osobných údajov

9.1 Bronislava Froncová – Bimbi baby carrier spracúva na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a Bimbi baby carrier nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresu, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

– plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
– článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej „GDPR“) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
– oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPRSpracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti Bimbi baby carrier.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

9.2 Doba uloženia osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
– kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ 
– spoločnosť WebSupport s.r.o.

9.3 Práva subjektu údajov
Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
– na prístup k osobným údajom
– na opravu osobných údajov
– na obmedzenie spracovania osobných údajov
– na výmaz osobných údajov
– na prenositeľnosť osobných údajov
– vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

9.4 Zabezpečenie osobných údajov
Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

9.5 Záverečné ustanovenie
Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Súbory cookie

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy vo Vašom internetovom prehliadači malé dátové súbory, tzv. cookie. Používaním tejto webovej lokality vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v internetovom prehliadači pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky uložené súbory cookie a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.